umlodz.png

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia Łódź 2020” w połączeniu z XII Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, która odbędzie się online w dniach 19 - 21 listopada 2020 roku.

Tym razem spotykamy się w sieci, na platformie, która pozwala na dostęp do sesji konferencyjnych z dowolnego miejsca i z wybranego urządzenia (komputer, smartfon) z dostępem do Internetu.

Jak co roku, odbędą się sesje plenarne (wykładowe) z udziałem uznanych ekspertów, dotyczące szerokiej tematyki otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, otoneurologii, audiologii, foniatrii i logopedii. Pojawią się także sesje doniesień oryginalnych, które z racji ograniczonego czasu odbywać się będą jako 5 minutowe prezentacje plakatowe.

Wierzymy, że mimo zmienionych warunków i wirtualnej formy XVII Konferencja „Otorynolaryngologia 2020” stanie się platformą wiedzy, wymiany myśli i doświadczeń dla szerokiego grona specjalistów.

Zapraszamy!

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i FoniatrycznegoOrganizatorzy:

• Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy
• Redakcja kwartalnika „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”
• Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne

PROGRAM

PROGRAM

Czwartek, 19 listopada 2020

 • 17:00 – 17:15   OTWARCIE KONFERENCJI
  Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska, Prof. Wiesław Konopka
 • 17:15 – 18:30  SESJA INAUGURACYJNA
  Moderator: Prof. Wiesław Konopka (Łódź)
  • Covid-19 a praktyka otorynolaryngologiczna
  Prof. Piotr Skarżyński (Kajetany)
  • EPOS 2020 - co nowego dla lekarza praktyka w leczeniu zapaleń zatok przynosowych u dzieci?
  Dr Justyna Dąbrowska-Bień (Kajetany)
  • Implantacje ślimakowe z zachowaniem resztek słuchu
  Prof. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz)
  • Przyszłość szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie audiologia i foniatrii - wystąpienie Konsultanta Krajowego
  Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
 • 18:30 – 18:50   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 18:50 – 19:15   SESJA „Gorący Temat”
  • Refluks krtaniowo-gardłowy a dysfunkcja trąbek słuchowych
  Prof. Paweł Stręk (Kraków)
 • 19:20 – 19:55   SESJA „Gorący Temat”
  • W przygotowaniu
 • 20:00 – 21:00   SESJA ONKOLOGICZNA
  Moderator: Prof. Jarosław Markowski(Katowice)
  • Diagnostyka obrazowa wczesnych raków krtani
  Prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź)
  • Zasady kwalifikacji chorych do zabiegów chirurgii robotowej w obrębie głowy i szyi
  Prof. Paweł Golusiński (Zielona Góra)
  • Aktualne zalecenia terapii skojarzonej w nowotworach głowy i szyi
  Prof. Alina Morawiec -Sztandera (Łódź)

Piątek, 20 listopada 2020

 • 17:00 – 18:30   SESJA AUDIOLOGICZNA
  Moderator: Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
  • Czy aplikacje telefoniczne mogą być przydatne w badaniach słuchu?
  Prof. Krzysztof Kochanek (Kajetany)
  • Ocena słuchu dla celów medycyny pracy - audiometria tonalna vs rozumienie mowy w szumie
  Prof. Sigfrid Soli (Columbia, USA)
  • Postępujący fluktuacyjny niedosłuch odbiorczy – wciąż nierozwiązany problem diagnostyczny i terapeutyczny
  Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
  • Otoskleroza – kiedy leczenie zachowawcze a kiedy operacyjne?
  Prof. Krzysztof Morawski (Wrocław)
  • Co nowego w aparatach słuchowych?
  Prof. Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
 • 18:30 – 18:40   Prezentacja produktu firmy
 • 18:40 – 19:05   SESJA „Gorący Temat”
  • W przygotowaniu
 • 19:05 – 19:20   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 19:20 – 21:00   SESJA FONIATRYCZNA - Wyzwania XXI wieku w foniatrii
  Moderator: Prof. Agata Szkiełkowska (Kajetany)
  • Wykład wprowadzający: Kierunki rozwoju foniatrii klinicznej
  Prof. Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
  • Zastosowanie szybkiego filmu w diagnozowaniu łagodnych patologii krtani
  Prof. Ewa Niebudek- Bogusz (Łódź)
  • Porażenia nerwów krtaniowych - aktualne wytyczne
  Prof. Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz)
  • Chirurgiczne modelowanie głośni w zaburzeniach głosu
  Dr Beata Miaśkiewicz (Kajetany)
  • Elektromiografia w praktyce laryngologiczno-foniatrycznej
  Dr Paulina Krasnodębska (Kajetany)

Sobota, 21 listopada 2020

 • 9:30 – 11:00   SESJA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
  Moderator: Prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)
  • Stridor krtaniowy u dzieci
  Prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)
  • Współczesne wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
  Prof. Lidia Głos-Zawadzka (Warszawa)
  • Perlak wrodzony u dzieci
  Prof. Marcin Szymański (Lublin)
  • Obustronne sekwencyjne implantacje ślimakowe w leczeniu głuchoty u dzieci
  Prof. Wiesław Konopka (Łódź)
 • 11:00 – 11:15   Przerwa/Zwiedzanie wirtualnych wystaw firmowych
 • 11:15 – 11:40   SESJA „Gorący Temat”
  • W przygotowaniu
 • 11:40 – 12:10   Zapoznanie się z wirtualną sesją plakatową/Zwiedzanie wystaw
 • 12:10 – 13:40   SESJA OTONEUROLOGICZNA
  • COVID-19 a układ równowagi
  Prof. Waldemar Narożny (Gdańsk)
  • Znaczenie ośrodka magazynowania reakcji OUN – storage mechanism w kształtowaniu reakcji przedsionkowej
  Prof. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz)
  • Zawroty głowy posturalno-percepcyjne – nowa nazwa i kryteria diagnostyczne starego problemu
  (persistent postural-perceptual dizziness - PPPD)
  Prof. Kamil Chwojnicki (Gdańsk)
  • Nowości w diagnostyce i terapii chorób otoneurologicznych
  Prof. Wojciech Gawron (Wrocław)
 • 13:40 – 13:55   PODSUMOWANIE DONIESIEŃ PLAKATOWYCH
 • 13:55 – 14:00   Zakończenie konferencji
WARSZTATY

WARSZTATY

Czwartek, 19 listopada 2020

 • 15:30 – 16:15   Warsztat I
 • • Rola lekarza audiologa-foniatry w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego
  Dr Joanna Majak (Łódź), dr Andrzej Senderski (Warszawa)

Piątek, 20 listopada 2020

 • 15:00 – 15:45   Warsztat II
 • • Manewry diagnostyczne i repozycyjne w zawrotach głowy
  Prof. Ireneusz Kantor (Warszawa), dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska (Warszawa)
 • 16:00 – 16:45   Warsztat III
 • • Praktyczne podejście do pacjenta chrapiącego
  Prof. Wojciech Kukwa (Warszawa)

Sobota, 21 listopada 2020

 • 8:15 – 9:00   Warsztat IV
 • • Chirurgiczne leczenie otosklerozy
  Prof. Marcin Szymański (Lublin)
KORZYŚCI FORMATU ONLINE

KORZYŚCI FORMATU ONLINE

Konferencja online to nowatorska forma edukacji, do której nakłonieni zostaliśmy przez okoliczności zewnętrzne, ale postaramy się wynieść z tej sytuacji jak najwięcej korzyści. Platforma internetowa konferencji pozwala na zadawania pytań ekspertom i wyrażania własnych opinii na czacie. Będzie również możliwość kontaktów z naszymi partnerami, firmami farmaceutycznymi poprzez odwiedzanie ich wirtualnych stoisk i korzystanie z bogatych materiałów edukacyjnych.

Dodatkowe zalety to:

Niska opłata rejestracyjna
Łatwy dostęp do programu
• z dowolnego miejsca (praca, dom, ogródek)
• z dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon)
• w dowolnym czasie (sesje będą rejestrowane i dostępn po zakończeniu konferencji)
Interaktywność
• możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie wystąpień i w czasie dyskusji
Dostęp do materiałów promocyjnych firm farmaceutycznych
Certyfikat
• potwierdzający udział i uzyskanie punktów edukacyjnych

DONIESIENIA PLAKATOWE

DONIESIENIA PLAKATOWE

Na konferencji przewidujemy sesje doniesień plakatowych.
Plakaty w formie elektronicznej zostaną zamieszczone na stronie konferencji,
do przeglądania przez uczestników. Ostateczna decyzja o przyjęciu pracy do sesji zostanie podjęta przez Komitet Naukowy.
Streszczenia prosimy przesyłać najpóźniej do dn. 5 listopada 2020.
Wytyczne techniczne, dotyczące przygotowania plakatów zostaną przesłane do osób, których prace zostaną przyjęte do sesji.

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI
(firmy medyczne)

 • Sesje naukowe przygotowane przez Partnerów
 • Prezentacje firmowych materiałów promocyjnych
 • Tegoroczny Konferencja odbędzie się w Internecie, od 19 do 21 listopada 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich firm i produktów podczas Konferencji. W miejsce tradycyjnych stoisk i innych form tradycyjnej promocji proponujemy dostosowane do tegorocznej formuły Konferencji pakiety promocyjne.
  W celu uzyskania oferty współpracy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

KONTAKT

KONTAKT

Biuro Organizacyjne MEDITON

ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, tel.: (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl